Boliger

Der er 16 boliger fordelt på fire boligstørrelser:

  • 65 m2 - et plan
  • 80 m2 - et plan
  • 100 m2 - to plan
  • 110 m2 - to plan
  • en enkel bolig er udbygget til 120 m2 - to plan

Den enkelte andelshaver er ansvarlig for indvendig vedligehold af egen bolig. 

Hver bolig har et forareal ud til fællesarealerne og en baghave/terrasse, som er mere privat. 

Principplaner for boligerne
Principskitser