Bofællesskabet

Vi er ca. 40 børn og voksne i alderen 10-82 år.

Beslutninger
Beslutningerne omkring fællesskab og fællesarealer bliver truffet på demokratisk vis. Alle andelshavere er deltagere i fællesmødet, som er det besluttende organ. En bestyrelse varetager den daglige drift. 

Grupper
Vi har desuden en række grupper, som har ansvar for forskellige områder: fyrrum, fælleshus, hønsehus, udeareal, økonomi etc. 

Vedligehold
Alle indgår i arbejdet omkring vedligehold af fællesarealer, fælleshuset samt den udvendige vedligeholdelse af de enkelte boliger. Vi afholder 5-6 arbejdsdage om året. Alle vedligeholdelsesarbejder er beskrevet i en driftsplan for byggeriet.